Regie: Stefania Burla
Production Design: Nura Eissa
Gaffer: Tobias Wanner
Beleuchter*innen: Carla Maiolino, Niculin Felix
1st AC: Ian Oggenfuss
2nd AC: Sinan Taner
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Verschwundä Still - Pregrade LUT
Back to Top